DOMUND 2015
"Como a choiva fina sobre a terra" é expresión do traballo silencioso e escondido dos misioneiros e misioneiras que, como a choiva de primavera, cala no interior dos corazóns.
Son catro obras de misericordia:
a) Ensinar ao que non sabe. A nena, obsesionada coa súa tartaruga Froski, recibe unha lección maxistral dun misioneiro colombiano que vive o desprendemento das cousas e de si mesmo.
b) A misioneira coa pregunta "Viñeches a mirar ou queres axudar?", axuda ao
mozo indiferente a tomar partido na vida e, co seu exemplo, descóbrelle a necesidade de amar con todo o seu corazón a calquera persoa, aínda que sexa a un bebé a piques de morrer.
c) Porque me dá a gana é o argumento da misioneira que perdoa e se desvive cos máis marxinados, aínda que a recompensa non sexa outra que o desprezo.
d) Un pai de familia advirte, na entrega incondicional do misioneiro, que a súa filla enferma é "A moza máis guapa do barrio".

Estas catro historias provocan un cambio de vida nos seus protagonistas:
a) Favorecen e axudan a caer na conta do valor relativo daquelas accións que empequenecen á persoa, cando se encerra en si mesma e nas súas cousas. A vida do misioneiro é unha escola onde os demais aprenden a poñer o corazón nas cousas grandes.
b) Suscitan un amor maduro e calado, lonxe do sentimentalismo ou da procura de compensacións. O amor non é un brote espontáneo ou circunstancial do corazón senón un amor sen medida que se mantén no tempo 
c) O amor misericordioso non sabe de acepción de persoas. Por iso é polo que o don do perdón sexa a expresión máis nobre do amor humano, e evanxélico. Pero un perdón que nace da libre vontade de facer posible a fraternidade. Un corazón que perdoa sempre e cantas veces sexan necesarias.
d) É fácil advertir na vida do misioneiro que os seus xestos de misericordia son naturais, non forzados, algo así como o latexo do seu corazón. Así o testifica o taxista ao falar do misioneiro que desde hai trinta anos deixou a súa terra para ser un deles.

FICHA DOMUND ESO

CREATIVOS ATA O INFINITO

Iniciamos con moitas ganas o curso 2015-16.
O valor que traballaremos este curso será, como xa sabedes o da CREATIVIDADE.
Todos temos a capacidade e medios para ser creativos; basta CRER. Este curso intentaremos dar renda solta a ese potencial interior que permite ver e expresar as cousas de forma diferente á convencional. É urxente espertar este don, a capacidade de expresarse, de crecer e de sentirse realizados como persoas.
¡CREATIVOS ata o infinito!

TITORÍA PASCUA ESO

DEPARTAMENTO DE PASTORAL - TITORÍA DE PASCUA 2015

A Pascua é o tempo no que as nosas actitudes deben sumar nas nosas vidas, porque non só son actitudes de vida, senón tamén son actitudes que dan vida, como é o entusiasmo, o perdón, o silencio, etc. Non hai nada como entregarse aos demais desinteresadamente, tratar de ser menos EU e máis NÓS.
Así que, párate a pensar en que posición te encontras ti; Só pensas en ti ou buscas o ben de todos?ACTIVIDADE: S.O.S.
Imaxinámonos que a Pascua é como un barco no medio do mar. Dise que estamos a naufragar, que os nosos problemas e preocupacións nos ocasionaron unha tormenta que nos fixo perder o rumbo, e que necesitamos auxilio. Por iso imos poñer o noso berro de auxilio nunha botella, para que o vento e as mareas a leven a onde poidan axudarnos... a Deus mesmo.
Así, cadaquén escribe unha ou dúas actitudes das cales queira ser rescatados nesta Pascua, é dicir, que actitudes restan na miña vida e quero eliminar ou converter en actitudes positivas na miña vida. LECTURA XESÚS RESUCITOU! QUEDA PROHIBIDO… (Anexo)

Oración final (xuntos)
Señor, ensíname a ser xeneroso,
A dar sen calcular,
A devolver ben por mal,
A servir sen esperar recompensa,
A achegarme ao que menos me agrada,
A facer o ben ao que nada pode retribuírme,
A amar sempre gratuitamente,
A traballar sen preocuparme do repouso.
E, ao non ter outra cousa que dar,
A doarme en todo e cada vez máis
A aquel que necesita de min
Esperando só de ti
A recompensa.
O mellor: esperando que Ti mesmo
Sexas a miña recompensa. AménFELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!!

"Ide e contade o que vistes e oístes", porque fomos testemuñas da Resurrección de Cristo; venceu á morte e VIVE para que nós tamén teñamos Vida.
A nosa alegría, que explotou na noite da Vixilia Pascual, non pode conterse... O día de hoxe é un día de festa e xúbilo que resoa por todos os cantos da terra e que se prolonga durante cincuenta días.

Berremos cheos de alegría, aos catro ventos, que Xesús, o Señor dos amigos, o Señor dos encontros, o Señor da VIDA Resucitou! Que se nos note que resucitou tamén en nós, que nos renova por dentro, que nos transforma e nos dá novos motivos para a VIDA e a ESPERANZA de todos.